Pensja burmistrza nie ulegnie zmianie

flash Gorące tematy Suchedniów

W czwartek 21 czerwca, w Suchedniowskim Ośrodku Kultur „Kuźnica” w Suchedniowie odbyła się XLVIII w kadencji Sesja Rady Miejskiej w Suchedniowie. Jednym z punktów obrad było udzielenie absolutorium dla burmistrza Cezarego Błacha. Burmistrz uzyskał absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2017. Radni po zapoznaniu się z pozytywną opinią organu nadzorującego Regionalnej Izby Obrachunkowej głosowali za przyjęciem absolutorium: 11 było za , 4 było przeciwnych.

Ważnym punktem obrad było głosowanie nad obniżeniem wynagrodzenia dla burmistrza Cezarego Błacha. Radni stosunkiem głosów 10 za, 4 przeciw, jeden wstrzymujący się,  utrzymali pensję włodarza Gminy i Miasta Suchedniów na dotychczasowym poziomie czyli  10.010 zł , kwota ta jest o 170 zł niższa od maksymalnego dopuszczalnego wynagrodzenia włodarza gminie do 15 tys. mieszkańców (Suchedniów liczy około 10 tys. mieszkańców. ). Za tym aby pensja burmistrza została na dotychczasowym poziomie głosowali radni związani w większości  z komitetem „Przyszłości i Rozwój”. Przeciwni byli radni z Prawa i Sprawiedliwości.

Z.B

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.