Nowy sprzęt dla OSP Grzybowa Góra

Gorące tematy Okolice

Głównym zadaniem każdej Ochotniczej Straży Pożarnej w Polsce jest ratowanie życia i mienia ludzkiego, a do tego celu służą ochotnikom specjalistyczne narzędzia, sprzęt ratowniczy i odpowiednio wyposażone wozy strażackie oraz odzież ochronna. Jednym z podstawowych środków niezbędnych w każdej akcji jest sprzęt medyczny, dzięki któremu strażacy podejmują walkę o ludzkie życie, gdy jest ono zagrożone.

W dniu 21 lutego 2018 roku Remizę OSP w Grzybowej Górze odwiedzili Szanowni Goście: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, Dyrektor WORD Kielce Czesław Dawid, Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury Zenon Piecaba oraz Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Woj. Świętokrzyskiego Ireneusz Żak, którzy w towarzystwie Sekretarz Gminy Skarżysko Kościelne Moniki Mączyńskiej i Przewodniczącej Rady Gminy Skarżysko Kościelne Marzeny Piętak przekazali, na ręce Prezesa OSP Grzybowa Góra Mariana Gładysia, druhom OSP sprzęt medyczny i ratowniczy.

Torbę medyczną PSP R-1 oraz zestaw szyn Kramera pozwalających na szybkie unieruchomienie złamanych lub zwichniętych kończyn przekazał Marszałek Adam Jarubas. Zestaw opatrunków hydrożelowych pomocnych przy udzielaniu pomocy poparzonym przekazał dyrektor Zenon Piecaba, natomiast dyrektor Czesław Dawid przekazał zestaw Dysków Sygnalizacyjnych M-Flare niezwykle skutecznie sygnalizujących miejsce wystąpienia groźnego zdarzenia. Instruktażu odnośnie używania wyżej wymienionego sprzętu udzielił druhom z Grzybowej Góry, Wiceprezes Świętokrzyskich Ochotników Ireneusz Żak.

Przekazany sprzęt jest niezbędny dla zapobiegania lub zmniejszenia negatywnych skutków wypadków drogowych lub innych zdarzeń z udziałem ludzi. Służy też do zabezpieczenia miejsca zdarzeń (wypadki drogowe, osuwiska, akcje p-poż. i inne) i stanowi ochronę uczestników biorących udział w akcji (strażaków, ratowników medycznych). Przekazany sprzęt zostanie zamontowany na samochodzie ratowniczo – technicznym marki Citroen będącego na wyposażeniu OSP.

Podczas spotkania z druhami Marszałek Adam Jarubas ciepło wspominał o zmarłym przyjacielu, zawsze zaangażowanym w sprawy Małej Ojczyzny Wojciechu Płusie, który udzielał się dla dobra publicznego działając jako strażak-ochotnik w Grzybowej Górze i marzeniem, którego było doposażenie jednostki OSP w wyżej wymieniony sprzęt.

Spotkanie zakończyło wspólne zdjęcie Szanownych Gości z druhami OSP przy przekazanym sprzęcie medycznym i ratowniczym.

Rafał Lipka

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.