Hokus pokus i pensja wójta bez zmian

flash Gorące tematy Skarżysko Kośc.

O zaledwie 2 zł spadło wynagrodzenie dla wójta gminy Skarżysko Kościelne Zdzisława Woźniaka. Rada Gminy niemal jednogłośnie przyjęła absolutorium z wykonania budzetu za ub. rok.

11 głosami za i przy 1 głosie przeciw  wójt Zdzisław Woźniak uzyskał absolutorium z wykonania budżetu za 2017 roku. Zrealizowane przez gminę dochody były w wysokości 21.223.169 zł tj. 99,74% planu, zaś wydatki w wysokości 21.916.556 zł tj. 96,07%.

Po uzyskaniu absolutorium wójt Zdzisław Woźniak kwiatami za współpracę podziękował przewodniczącej rady Marzenie Piętak, skarbnik Danucie Barwickiej oraz sekretarz Monice Mączyńskiej.

W związku ze zmianami zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru, z dniem 1 lipca 2018 roku zaszła konieczność ponownego ustalenia wynagrodzenia dla Wójta. Jego dotychczasowe wynagrodzenie na poziomie 10.050 zł brutto (wynagrodzenie zasadnicze – 5.400 zł, dodatek funkcyjny – 1.500 zł, dodatek specjalny – 2 070 zł, dodatek stażowy – 1.080 zł) zostało obniżone do kwoty 10.048 zł brutto (wynagrodzenie zasadnicze – 4.700 zł, dodatek funkcyjny – 1.900 zł, dodatek specjalny – 2.508 zł, dodatek stażowy – 940 zł). Co oznacza, że obniżka nastąpiła o 2 zł!

ewan

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.