„Gmina Skarżysko Kościelne w obiektywie”

Gorące tematy Skarżysko Kośc.

„Gmina Skarżysko Kościelne w obiektywie” to pierwszy album przedstawiający walory krajobrazowe, przyrodnicze oraz tradycje i kulturę Gminy Skarżysko Kościelne.

Album wydany przez Stowarzyszenie „Lipowa Polana” z Lipowego Pola Plebańskiego w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Razem na Piaskowcu”” w ramach przedsięwzięcia „Wykorzystanie zasobów obszaru do promocji poprzez wydawnictwa”.

Album to głównie zdjęcia: przyrody, miejsc sportu i rekreacji, osób i wydarzeń związanych z tradycją i kulturą naszej gminy, podzielone na poszczególne miejscowości, a wykonane przez takich fotografów jak: Alina Jędrys, Andrzej Adamczyk, Andrzej Staśkowiak, Bogusław Jelonek, Elżbieta Jach, Jacenty Kita, a także w ramach konkursu fotograficznego Piotr Miernik i Monika Mączyńska.

– Wyboru zdjęć dokonały Renata Kępa i Monika Mączyńska, a angielską wersję słowa wstępnego przygotowała dla nas nieodpłatnie Katarzyna Kaczmarczyk – mówi Renata Kępaprezes Stowarzyszenia ” Lipowa Polana”

Nad całością czuwała Monika Mączyńska, prowadząc na bieżąco korektę wydawnictwa i kontakt z drukarnią. Album wydrukowała firma IDG Reklama z Krakowa, wybrana w ramach konkursu ofert.

– Album został wydany w nakładzie 1000 egzemplarzy, koszt całego przedsięwzięcia to 26 tysięcy złotych, środki w znacznej części pozyskane w ramach projektu złożonego w Lokalnej Grupie Działania „Razem na Piaskowcu”, środki Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – zaznacza Renata Kępa.

– Album będzie promocją naszej gminy wśród naszych gości i gmin ościennych, ale także miłą pozycją wśród naszych mieszkańców – podkreśla Renata Kępa, prezes Stowarzyszenia ” Lipowa Polana”

Stowarzyszenie ” Lipowa Polana” dziękuje pani Monice Mączyńskiej za okazaną pomoc i zaangażowanie w realizacji zadania.

Zbyszek Biber

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.