Genowefa Supernat sołtysem sołectwa Pięty-Sołtyków

Bliżyn Gorące tematy

Dzień 17 lutego, to historyczna data dla mieszkańców Pięt i Sołtykowa. Właśnie w tym dniu odbyły się pierwsze wybory sołtysa i rady sołeckiej nowego sołectwa Pięty-Sołtyków. Na 297 uprawnionych mieszkańców do głosownia w wyborach wzięło udział 72. osoby. Na funkcję Sołtysa została wybrana Genowefa Supernat z Pięt.

. W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy Pięt i Sołtykowa oraz przedstawiciele władz Gminy Bliżyn, m.in. wójt gminy Mariusz Walachnia, Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Łyjak, Sekretarz Gminy  Barbara Stachera. Na zebraniu obecni byli również radni powiatowi Anna Leżańska i Mieczysław  Bąk  oraz wiceprzewodniczący Rady Gminy Bliżyn Jacek Krzepkowski.

Przybyłych mieszkańców nowego sołectwa przywitał wójt gminy Mariusz Walachnia, który zapoznał ich z porządkiem obrad oraz regulaminem głosowania. Kolejnym punktem  zebrania było powołanie komisji skrutacyjne, w której skład weszli: Moniaka Paduszyńska, Jolanta Krupa i Monika Kowalicka.  Po wybraniu komisji zgłaszano kandydatów na funkcję sołtysa, zebrani zgłosili dwie osoby: Janinę Lisowskąz Sołtykowa i Genowefę Supernat z Pięt.. Później sołtys sołectwa Płaczków Daniela Domagałaprzedstawiła sprawozdanie z działalności. Za jej pracę i zaangażowanie podziękował Jacek Krzepkowski, wiceprzewodniczący Rady Gminy Bliżyn.

W  wyniku tajnego głosowania sołtysem sołectwa Pięty – Sołtyków została Genowefa Supernat, która uzyskała poparcie 41 mieszkańców. Jej kontrkandydatka Janina Lisowska otrzymała 31 głosów.  Wójt Gminy Mariusz Walachnia pogratulował nowej sołtys i przekazał insygnia władzy sołeckiej: pieczęcie i tabliczkę z napisem „Sołtys”.

– –To historyczna chwila w naszej gminie. Mamy teraz 24. sołectwa i pierwszą sołtys nowej jednostki – powiedział wójt gminy Mariusz Walachnia 

Kolejnym punktem zebrania był wybór rady sołeckiej. Nowa pani sołtys zaproponowała, aby do rady weszło dwóch mieszkańców Sołtykowa i jeden mieszkaniec Pięt. Do rady sołeckiej zostali zaproponowani: Janina Lisowska, Tomasz Krupa i Gabriel Paduszyński. W wyniku   tajnego głosowania w.w kandydaci uzyskali poparcie mieszkańców i tym samym zostali powołani do rady sołeckiej sołectwa Pięty-Sołtyków.

Zbyszek Biber

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.