Ustabilizowanie sytuacji budżetowej było naszym priorytetem

flash Skarżysko

Zbyszek Biber: – Kadencja 2014-2018 dobiegła końca, a więc jest to czas podsumowań. Wielokrotnie podkreślał Pan, że początki były trudne. Kadencję rozpoczynał Pan od konieczności ustabilizowania sytuacji finansowej miasta.

Konrad Krönig: – Tak, ustabilizowanie sytuacji budżetowej było naszym priorytetem. Przypomnę, że gdy w grudniu 2014 roku objąłem urząd prezydenta, sytuacja była tragiczna. Musieliśmy zmierzyć się z ponad stumilionowym zadłużeniem, niezapłaconymi fakturami, brakiem pieniędzy w miejskiej kasie. Oczywiste było, że musieliśmy natychmiast podjąć kilka strategicznych i radykalnych decyzji. To były trudne i wymagające wielu analiz wybory, ale czas potwierdził, że były słuszne. Jako przykład podam

reorganizację sieci szkół podległych gminie. Dzisiaj sieć placówek jest optymalna, nauczyciele mogą być spokojni o pracę, a uczniowie nie odczuli żadnych negatywnych konsekwencji. Poza tym, gdybyśmy nie przeprowadzili tej reorganizacji, wdrażając potem rządową reformę oświaty mielibyśmy ogromny problem.

Z.B: – Dzisiaj mówi Pan o stabilnej sytuacji finansowej. Jakie zmiany zaszły przez te cztery lata?

K.K: – Na koniec 2014 roku – czyli wtedy, gdy rozpoczynała się kadencja – zadłużenie miasta wynosiło blisko 102 mln zł, w tym około 3 mln zł to przeterminowane zobowiązania. Za sukces uważam to, że udało nam się obniżyć zadłużenie o prawie 16 mln zł i dzisiaj wynosi ono 86 mln zł. Nie mamy żadnych zobowiązań wymagalnych, nie korzystamy z kredytu w rachunku bieżącym. Na koniec 2014 roku na rachunku podstawowym gminy było 208 tysięcy złotych, zaś na koniec 2017 roku mieliśmy 9 mln zł.

Osiągnęliśmy stabilizację finansową, mamy zabezpieczone pieniądze na wszystkie bieżące potrzeby i inwestycje, również wkład własny do dużych inwestycji, które będą realizowane z pozyskanym przez miasto dofinansowaniem unijnym.

Pamiętajmy jednak, że nadal budżet miasta jest w trudnej sytuacji, ponieważ zaciągnięte w poprzednich latach długi miasto będzie spłacało jeszcze przez kilkanaście lat.

Z.B: -Mieszkańcy Skarżyska – co chyba zrozumiałe – często podkreślają, że w mieście powinno być więcej inwestycji w infrastrukturę. Z drugiej strony wiemy, że w planach są wielomilionowe inwestycje, do których miasto uzyskało dofinansowania. Pytanie tylko, kiedy będziemy mogli zobaczyć ich efekty?

K.K – Tak jak wspomniałem, w pierwszej kolejności musieliśmy wyciągnąć miasto z zapaści finansowej, a ponadto na terenie miasta realizowanych było wiele zadań inwestycyjnych, jak na przykład budowa czy remonty dróg oraz chodników. Oczywiście realizowaliśmy je w miarę posiadanych możliwości finansowych. Intensywnie pracowaliśmy też nad pozyskaniem zewnętrznych pieniędzy i możemy mówić o ogromnym sukcesie, ponieważ dzięki sprawnemu aplikowaniu po środki unijne oraz bardzo dobrej współpracy ze starostwem powiatowym i samorządem wojewódzkim udało się pozyskać łącznie kilkadziesiąt milionów złotych, które zostaną wykorzystane na rozwój infrastruktury w mieście.

Przed Skarżyskiem spory skok cywilizacyjny. Już wykonaliśmy termomodernizację sześciu budynków użyteczności publicznej. Rozpoczynamy rewitalizację osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna. W ramach tego zadania na Zachodnim powstanie skatepark i przestrzeń do zabawy i rekreacji, zaś na Kamiennej Przedszkole Publiczne nr 1 przejdzie kompleksowy remont. Przed nami także duży projekt polegający na przebudowie istniejącego układu komunikacyjnego i budowie wiaduktu łączącego Dolną Kamienną i Przydworcowe. W Centrum Obsługi Inwestora powstaje Inkubator Przedsiębiorczości dla startujących ze swoimi biznesami przedsiębiorców, którzy będą mogli korzystać z powierzchni biurowych za darmo. Na te inwestycje mamy zapewnione dofinansowania unijne. Staramy się o kolejne. W planach jest wymiana ponad 90% ulicznego oświetlenia w mieście na energooszczędne oświetlenie LED. Złożyliśmy wniosek o blisko 7 mln zł dofinansowania na ten cel. Poza tym chcemy nadal dbać o zrównoważony rozwój miasta i wykonywać inwestycje np. drogowe w każdej części miasta. Chcemy sukcesywnie przygotowywać dokumentacje i wykonywać kolejne ulice na osiedlach.

Z.B: – Wspomniał Pan o dobrej współpracy z powiatem i Urzędem Marszałkowskim. A jak oceni Pan współpracę z Radą Miasta?

K.K: – W Radzie Miasta przez całą kadencję mieliśmy stabilną większość, a podkreślę, że współpraca jest bardzo ważna, bo zapewnia warunki do spokojnej i wytężonej pracy. Dla rozwoju miasta ważny jest konstruktywny dialog, nie podziały i kłótnie, dlatego cieszę się, że współpraca z Radą układała się tak dobrze. Liczę, że dla dobra miasta będzie się układała równie dobrze w kolejnej kadencji.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Zbyszek Biber

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.