Ruszyło przyjmowanie wniosków do Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok

flash Gorące tematy Skarżysko

Do 29 czerwca mieszkańcy Skarżyska mają czas na zgłaszanie propozycji inwestycji i zadań w ramach budżetu obywatelskiego. We wrześniu ruszy głosowanie, które wyłoni projekty do realizacji. Wartość zgłoszonego projektu nie może być wyższa niż 100.000 zł, a pula do rozdysponowania wynosi 400.000 zł.

Przypominamy, że propozycje inwestycji i zadań do BO 2019 należy składać na specjalnych formularzach wraz z wymaganymi załącznikami, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta lub też przesyłać drogą pocztową na adres Urzędu Miasta z dopiskiem „Budżet Obywatelski”. Zarządzenie w sprawie harmonogramu konsultacji Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w Urzędzie Miasta oraz na stronie internetowej

www.skarzysko.pl

lub w BIP.

Przypomnijmy także, że po zmianach w regulaminie budżetu obywatelskiego, w tej edycji zrealizowane zostaną przynajmniej 4 projekty o wartości do 100.000 zł każdy (lub więcej projektów, o mniejszej wartości, do wyczerpania puli pieniędzy). Doprecyzowano również zapisy dotyczące list poparcia dla projektu – jeżeli projekt będzie realizowany na terenie więcej niż jednego osiedla niezbędne jest, aby co najmniej 50 % z osób podpisujących listę poparcia było zameldowanych na osiedlach, na terenie których realizowany byłby ten projekt. Do wniosku należy dołączyć także kosztorys oraz mapę obejmującą teren, na którym projekt miałby być zrealizowany. Kolejną, istotną nowością jest możliwość dokonania zmian we wniosku przez wnioskodawcę na etapie oceny merytorycznej. Zmiany będą mogły dotyczyć ograniczenia zakresu rzeczowego (w przypadku gdyby realizacja całości nie mieściła się w kwocie przeznaczonej na realizację jednego projektu) lub doprecyzowania opisu zadania.

Prezydent Skarżyska-Kamiennej, Konrad Krönig:
– Dzięki budżetowi obywatelskiemu, który z mojej inicjatywy wdrożyliśmy w mieście, mieszkańcy mogą aktywnie współdecydować, jak powinna wyglądać przestrzeń w ich najbliższej okolicy. Ta formuła dobrze się sprawdza.
Przed nami kolejna edycja, tym razem z pewnymi zmianami, które sugerowali sami mieszkańcy. Najważniejsza zmiana dotyczy wartości projektu, który można zgłosić do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego. Radni i mieszkańcy zwracali uwagę, że warto postawić na nieco większe projekty, o większej wartości, by – zamiast ośmiu projektów po 50.000 zł – zrealizować mniej projektów, ale o większej wartości (na przykład cztery po 100.000 zł). Przychyliłem się do tych propozycji, ponieważ placów zabaw i active parków mamy już w mieście dość dużo, pora na większe infrastrukturalne propozycje.
Mocno zachęcam mieszkańców do włączania się w tą edycję Budżetu Obywatelskiego, do zgłaszania swoich propozycji, a następnie do głosowania.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.