Radni Rady Gminy Bliżyn zakończyli kadencję 2014-2018

Bliżyn flash
We wtorek, 13 listopada, w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliżynie odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Bliżyn, kończąca kadencję 2014-2018. Podczas sesji nie zabrakło podziękowań ustępującym radnym za czteroletnią pracę na rzecz gminy Bliżyn oraz wszystkim pracownikom Urzędu Gminy. Słowa podziękowań trafiły również do dyrektorów placówek gminnych oraz sołtysów. Rada gminy obradowała na 36. sesjach.

Czteroletnią kadencję podsumował wójt gminy Mariusz Walachnia. – Możemy sobie podziękować za te cztery lata, za to co udało się zrobić. Ocena naszej pracy  powinna być wysoka. Każdy z was ma poczucie, że wypełnił swoje deklaracje przynajmniej w 90%.  Mam nadzieję, że nikt z was nie czuje do mnie urazy. Bardzo dobrze się z wami współpracowało. Jeśli były dyskusje to na temat, merytoryczne, nie było osobistych uwaga. Myślę, że każdy z nas chciał jak najlepiej dla swoich mieszkańców – podkreślał wójt Mariusz Walachnia.

– Dziękuje wszystkim sołtysom, którzy również aktywnie się włączali we wszystkie nasze działania, dbali o swoje sołectwa – podkreślał wójt.

Wójt dziękował również posłance Marzenie Okle – Drewnowicz za współpracę oraz  Annie Leżańskiej i całemu powiatowi, pracownikom Urzędu, Barbarze Stacherze, sekretarz gminy, Beacie Ozan,skarbniczce, którzy włożyli dużo pracy i zaangażowania w inwestycje, która były i są realizowane na terenie gminy Bliżyn. Podziękowania trafiły również do dyrektorów szkół i jednostek gminnych.

Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Łyjak, podsumował pracę całej rady, wymienił co udało się przez te cztery lata zrealizować. Kadencja 2010-2018 upłynęła w bardzo dobrej atmosferze i współpracy. Był to okres intensywnej i efektownej pracy, która była możliwa dzięki zaangażowaniu i zrozumieniu oraz właściwemu klimatowi jaki tworzyliście wysoka rado. Mimo różnych zdań i poglądów wypowiadanych na komisjach rady i sesjach, zawsze osiągaliśmy konsensus i podejmowaliśmy dobre decyzje dla gminy Bliżyn – mówił Tadeusz Łyjak.

Współpraca Rady i moja jako przewodniczącego z wójtem układała się bardzo dobrze. Dzięki tej wspaniałej współpracy nasza gmina rozwijała się, czego efekty widać gołym okiem – podkreślał przewodniczący Rady Gminy.
Tadeusz Łyjak również podziękował wszystkim radnym i pracownikom Urzędu za współpracę. W imieniu Radnych podziękowania za współpracę złożyli Tomasz Pela, Aleksandra Milanowska, Monika Sokołowska, Halina Fidor i Wiesław Gregiel. Wszyscy otrzymali od władz gminy podziękowania za pracę na rzecz społeczności Gminy Bliżyn w kadencji 2014-2018. Oprócz radnych podziękowania otrzymali dyrektorzy jednostek gminnych, sołtysi oraz nasza redakcja Tygodnika Skarżyskiego.

Władze gminy Bliżyn otrzymały również piękne kwiaty i życzenia za doskonałą współpracę od dyrektorów jednostek miejskich, sołtysów oraz zaproszonych gości.

Rada Gminy Bliżyn Kadencja 2014-2018: Mariusz Walachnia – wójt gminy, Tadeusz Łyjak – Przewodniczący Rady Gminy, Jacek Krzepkowski, wiceprzewodniczący Rady Gminy, Barbara Stachera– sekretarz, Alina Wójcik – skarbnik gminy (do 28.02.2017), Beata Ozan – skarbnik, Anna Kowalik – obsługa gminy. Radni: Jarosław Bednarz, Radosław Bułka, Tomasz Durlik, Halina Fidor, Wiesław Gregiel, Monika Gruszczyńska, Krzysztof Jurek, Ewa Kotowicz, Ewa Łukomska (zm.18.05.2015),Szymon Mastalerz, Aleksandra Milanowska, Janusz Okła, Tomasz Pela, Monika Sokołowska.

Zbyszek Biber

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.