60 tysięcy na renowację kościołów

flash Rozmaitości

Odrestaurowania doczekają się trzy zabytkowe kościoły – kościół pw. św. Rocha w Mroczkowie, pw. św. Ludwika w Bliżynie i pw. św. Andrzeja w Suchedniowie. Pieniądze na ten cel pochodzą z budżetu powiatu skarżyskiego. Radni decyzje podjęli jednogłośnie. Łącznie na renowację zabytkowych obiektów powiat przeznaczył 60 tys. zł. Każdy z trzech kościołów otrzyma po 20 tys. zł w formie dotacji celowej.

W Kościele św. Andrzeja w Suchedniowie wykonany zostanie remont metalowych przęseł i skrzydeł bramnych ogrodzenia wokół kościoła. W kościele św. Ludwika w Bliżynie dotacja przeznaczona zostanie na prace renowacyjne w zakresie uporządkowania kolorystycznego naw bocznych we wnętrzu kościoła.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.