Chodnik odzyska swój blask

flash Skarżysko

Do naszej redakcji zgłosił się Czytelnik z interwencją w sprawie zaniedbanego chodnika przy ul. Wioślarskiej, wzdłuż rzeki Kamionki. Jest tam kawałek chodnika obok ogrodzenia przy ruinach wielkiego pieca. Chodnik jest tak zaniedbany, że praktycznie go nie widać (kostka jest niewidoczna ze względu na trawę i krzaki).

– Jak można było zapuścić do takiego stopnia ten teren. Rozumiem, że jest on mało uczęszczany, ale ktoś postanowił, że w tym właśnie miejscu będzie chodnik, zamontowane są również latarnie, po co to wszystko? Teraz nie nadaje się do użytku, to jest marnowanie naszych pieniędzy – mówi Czytelnik.

Jak udało nam się ustalić odpowiedzialne za utrzymanie tego miejsca jest Muzeum im.Orła Białego w Skarżysku – Kamiennej.

– Prace przy tym terenie robione są stopniowo. Najpierw musimy zadbać o plac, który odwiedzają turyści czyli ruiny wielkiego pieca, który jest terenem historycznym. Chodnik pomiędzy rzeką a ogrodzeniem jest praktycznie nieuczęszczany, niemniej jednak doprowadzimy to miejsce to stanu używalności. Pracownicy Muzeum już tam pracują – podkreśla Robert Bodo, wicedyrektor Muzeum im.Orła Białego.

– Zagospodarowanie tego terenu, to elementy rewitalizacji osiedla Rejów, etap pierwszy. Te roboty w ramach tego projektu były realizowane od połowy grudnia 2011 roku do końca kwietnia 2012 roku. Chcę zapewnić mieszkańców miasta, że obecnie ten teren jest już porządkowany, jesteśmy po rozmowach z Muzeum i będziemy systematycznie monitorować ten teren. Niedługo zobaczymy efekty pracy pracowników Muzeum. To miejsce będzie przywrócone do odpowiedniego wyglądu – zapewnia Izabela Szwagierek, podinspektor ds. kontaktów z mediami Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.