Szykujmy się na utrudnienia w ruchu!

flash Paragraf

Rozpoczynają się prace remontowe na moście przez rzekę Żarnówkę w Parszowie w ciągu drogi krajowej nr 42. 12 września wprowadzono zmiany w organizacji ruchu. Remont mostu potrwa do listopada.

Jak informuje GDDKiA do zakończenia prac remontowych na moście w Parszowie obowiązywał będzie ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. W tym czasie wymienione zostaną m.in.: nadbeton płyty, izolacja, nawierzchnia, kapy chodnikowe, elementy oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Koszt remontu to około 500 tysięcy złotych.

Dodatkowo w okresie remontu mostu znajdującego się w ciągu drogi krajowej nr 42 obowiązywać będzie nakaz jazdy w prawo (czyli w kierunku do Starachowic) dla wyjeżdżających z drogi powiatowej z kierunku od Suchedniowa (ul. Kamieniczki) na drogę 42. W kierunku do Skarżyska-Kamiennej dla tych kierowców wyznaczony zostanie lokalny objazd od skrzyżowania drogi 42 ulicami Górną, Żeromskiego, Piękną, 3-go Maja, 11 listopada i Ekonomii.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.