Skatepark, świetlice, drogi

flash Łączna

Dobiegły końca konsultacje w sprawie Programu Rewitalizacji Gminy Łączna. 22 i 29 lipca o propozycjach zmian dyskutowano podczas spotkań w Szkole Podstawowej w Zaleziance, w Szkole Podstawowej w Goździe, w budynku dawnej szkoły w Zagórzu i w budynku dawnej szkoły w Klonowie.

W spotkaniu w Zaleziance uczestniczyli Rafał Graczkowski, koordynator programu, Agnieszka Zagnińska, radny Edward Chaba i Czesław Borowiec, sołtys Grzegorz Bracha, pracownik Urzędu Gminy Marcin Moćko oraz mieszkańcy Występy i Zalezianki. Zanim głos zabrali mieszkańcy Rafał Graczkowski przedstawił pojęcie i zakres rewitalizacji.

Mieszkańcy dobrze wiedzą czego chcą. Propozycji na inwestycje w ramach programu nie brakowało. Mówiono między innymi o budowie świetlicy wiejskiej, miejscu spotkań dla mieszkańców, budowie infrastruktury drogowej czy renowacji miejsc pamięci.

Na spotkaniu z mieszkańcami Gozdu i Jęgrznej oprócz Rafała Graczkowskiego i Agnieszki Zagnińskiej pojawili się radni – Malwina Odrzywolska, Tomasz Czerwiński, Mirosław Nyga, sołtysi – Halina Starz, Aneta Wiśniewska oraz Marcin Moćko.

W tym przypadku pomysłów na to, by w gminie żyło się lepiej było kilkanaście. Wśród nich znalazło się m.in: zagospodarowanie działki gminnej na Jęgrznej dla mieszkańców, wykonanie na działce gminnej w Goździe placu zabaw i miejsca na grilla, zamontowanie siłowni zewnętrznej, połączenie czterech historycznych szlaków turystycznych trzech sołectw (ogrodzenie terenu, pole biwakowe, tarasy widokowe), uporządkowanie tablic turystycznych, odtworzenie traktu królewskiego, odtworzenie osady straży leśnej, ścieżka dydaktyczna klubu 4H, utworzenie nowego szlaku turystycznego na starej stacji kolejowej, rodzinny szlak rowerowy, oznakowanie szlaku Jodła, zajęcie się zbiornikiem na Jaślach, utworzenie skateparku dla młodzieży, objęcie programem zaplecza szkół (boiska szkolne, wyposażenie pracowni), zadbanie o miejsce dla mieszkańców i dzieci Jęgrzna – Zajamnie, wyznaczenie punktów widokowych Zajamnie – Występa.

29 lipca zakończyło się także przyjmowanie fiszek przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach „Programu Rewitalizacji dla Gminy Łączna na lata 2016-2023”.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.