Adam Misiowiec sołtysem roku

Bliżyn flash

Adam Misiowiec, sołtys Górek, został sołtysem roku w  gminie Bliżyn. Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Kieleckiej co roku ogłasza taki konkurs wybierając najlepszych sołtysów w gminach.

Podczas rozpoczynającego się XXII Zjazdu Sołtysów oraz XIX Krajowego Turnieju Sołtysów, które odbyły się 25 czerwca w Wąchocku Marszałek Województwa Adama Jarubasa i Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek wręczyli Adamowi Misiowcowi okolicznościowy puchar.

Na rozpoczęciu zjazdu obecni byli również wójt gminy Mariusz Walachnia, przewodniczący rady gminy Tadeusz Łyjak, radna Monika Sokołowska oraz sołtys Rędocina Wiesław Kwapisz.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.