Szydłowiecka zamknięta dla ruchu

flash Skarżysko

Rozpoczęły się prace związane z przebudową ul. Szydłowieckiej i Wiejskiej. Prace będą prowadzone w trzech etapach przy całkowitym zamknięciu ruchu. Tylko mieszkańcy będą mieli zapewniony dojazd do posesji.

Etap pierwszy

Ten etap będzie wiązał się z zamknięciem ul. Szydłowieckiej od dworca PKP do ul. Rejowskiej oraz odcinka ul. Wiejskiej – od ul. Zielnej do ul. Sokolej.

Prace wykonywane będą przy całkowitym zamknięciu w/w odcinków z możliwością dojazdu do posesji przyległych na obszarze objętym pracami drogowymi. Na ul. Wiejskiej dojazd do posesji oraz do pozostałych budynków odbywać się będzie po uzgodnieniu z kierownikiem budowy przez wcześniejsze poinformowanie mieszkańców o prowadzonych pracach. Kierownik budowy wykonana tymczasowy parking na zamkniętym odcinku dla mieszkańców z ograniczoną liczbą miejsc do parkowania.

Na odcinku ul. Szydłowieckiej od dworca PKP na al. Niepodległości do ul Rejowskiej dojazd do posesji oraz do podmiotów gospodarczych odbywać się będzie od ul. Rejowskiej lub od dworca PKP – informacje będzie przekazywał kierownik budowy na bieżąco dla osób zainteresowanych. Objazd do ul. Kopernika i Wiejskiej oraz do al. Niepodległości i Sokolej odbywać się będzie przez ul. Wiejską, ul. Zielną, ul. Rejowską i ul. Sokolą.

Zmieniono trasę będą miały tez autobusy. Z al. Niepodległości kierować się będą ul. Sokolą i ul. Rejowską do ul. Zielnej i ul. Zielną do pętli przy Obwodzie Lecznictwa Kolejowego.

Etap drugi

Etap drugi to utrzymanie prac na ul. Wiejskiej od ul. Sokolej do ul. Zielnej oraz zamknięcie odcinka ul. Szydłowieckiej od ul. Rejowskiej do ul. Wiejskiej.

Prace wykonywane będą przy całkowitym zamknięciu ul. Szydłowieckiej od ul. Rejowskiej do ul. Wiejskiej. Dojazd do posesji przyległych oraz do podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na zamkniętym odcinku – po uzgodnieniu z kierownikiem budowy, dojazd możliwy od ul. Wiejskiej lub Rejowskiej informacje na bieżąco u kierownika budowy. Prace na ul. Wiejskiej od ul. Sokolej do ul. Zielnej prowadzone będą nadal przy całkowitym zamknięciu. Działka robocza w obrębie skrzyżowania ul. Wiejskiej i Sokolej zostanie poszerzona i ograniczona do jednego pasa ruchu. Ruch odbywać się będzie wahadłowo za pomocą sygnalizacji świetlnej.

Etap trzeci

Wiązać się będzie z zamknięciem skrzyżowania ul. Sokolej i Wiejskiej. Prace prowadzone będą przy całkowitym zamknięciu skrzyżowania ul. Sokolej i Wiejskiej. Objazd do ul. Sokolej i ul. Gajowej poprowadzony będzie ul. Spółdzielczą i Moniuszki natomiast pojazdy komunikacji zbiorowej pojadą ul. Moniuszki i Żeromskiego do al. Niepodległości.

Prace na ul. Wiejskiej na odcinku od ul. Zielnej do ul. Szydłowieckiej będą prowadzone przy częściowym zajęciu pasa ruchu w czasie etapu l i II.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.