Henryk Czech Honorowym Obywatelem

flash Skarżysko

Na sesji Rady Miasta 28 kwietnia 2016 roku podjęta została uchwała, na mocy której tytuł Honorowego Obywatela Miasta Skarżyska-Kamiennej nadano Panu Henrykowi Czechowi ps. „Śmigły”. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta, w czwartek, 23 czerwca odbyło się oficjalne wręczenie aktu potwierdzającego nadanie Honorowego Obywatelstwa Skarżyska Panu Henrykowi Czechowi.

– Zostać Honorowym Obywatelem Miasta Skarżyska-Kamiennej to ogromny zaszczyt. Gdy dotarła do mnie wiadomość o podjętej uchwale przez Radę Miasta i wyróżnieniu mnie tym tytułem, odczułem ogromną satysfakcję, że moja wieloletnia działalność społeczna została tak wysoko oceniona. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do uhonorowania mojej osoby. Dziękuję również mojej rodzinie za wspieranie moich działań i aprobatę – mówił wzruszony Henryk Czech.

 

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.