Spotkanie z pracodawcami

Bliżyn flash

Pracodawcy z terenu gminy Bliżyn mogli spotkać się z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy i wysłuchać prezentacji na temat sytuacji na lokalnym rynku pracy, form aktywizacji zawodowej z jakich można obecnie korzystać w urzędzie pracy.

Zebranych gości przywitał gospodarz spotkania, wójt gminy Bliżyn Mariusz Walachnia.

– My jako samorząd gminy chcemy współdziałać z Powiatowym Urzędem Pracy, współdziałać z przedsiębiorcami. Stąd to spotkanie, żeby wiadomości były z pierwszej ręki. Jest początek roku, możliwości wsparcia przedsiębiorców są nawet większe niż w ubiegłym roku, dlatego ważne jest, aby osoby, które potrzebują tego wsparcia mogły się zapoznać z ofertą urzędu pracy w bieżącym roku – podkreślał Mariusz Walachnia.

Spotkanie nie cieszyło się dużym zainteresowaniem pracodawców, przybyło ich tylko czterech, ale jak podkreślał Roman Białek, dla Urzędu Pracy ważny jest każdy przedsiębiorca, nie mówimy o ilości, ale o jakości świadczonych usług przez urząd, o tym dobrze jest rozmawiać z tymi, których to interesuje.

Na początku spotkania Magdalena Kosiec-Rykowska, specjalista ds. programów w PUP Skarżysko przedstawiła sytuację na rynku pracy w powiecie skarżyskim oraz na terenie gminy Bliżyn. W ubiegłym roku do urzędu zgłoszono 1.909 ofert pracy, w ramach tych ofert zgłoszonych zostało 3.297 miejsc pracy. Z terenu gminy Bliżyn pochodziło 112 ofert pracy. Bezrobotni z gminy Bliżyn stanowili 16% osób ogólnej liczby bezrobotnych z powiatu skarżyskiego (982 osób).

O formach wsparcia dla dla pracodawców jakie oferuje Urząd Pracy w Skarżysku mówiła Elżbieta Niewczas, koordynator zespołu d.s instrumentów rynku pracy. Jakie zasady i kryteria muszą spełnić przedsiębiorcy, aby otrzymać wsparcie przez urząd w 2016 roku opowiadał Roman Białek. Michał Skórski, koordynator zespołu poradnictwa zawodowego przedstawił zebranym na jakiej zasadzie działa Krajowy Fundusz Szkoleniowy i kto może się o niego ubiegać oraz jak można skorzystać z poradnictwa zawodowego.

Spotkanie zakończyła dyskusja, podczas której przedsiębiorcy podzielili się problemami z jakimi borykają się w codziennej pracy.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.