Spotkanie z pracodawcami

flash Skarżysko

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Konrada Kroniga, prezydenta miasta, który pełnił rolę gospodarza. Po przywitaniu gości głos zabrała Magdalena Kosiec-Rykowska, Specjalista ds. programów PUP Skarżysko-Kamienna, która przedstawiła sytuację na rynku pracy w powicie skarżyskim. O formach wsparcia dla pracodawców oferowanych przez skarżyski Urząd Pracy w 2016 roku mówiła Elżbieta Niewczas, Koordynator Zespołu ds. Instrumentów Rynku Pracy. Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie zasad i kryteriów przyznawania wsparcia przez Urząd Pracy, którego dokonał Roman Białek, dyrektor PUP w Skarżysku. Na temat Krajowego Funduszu Szkoleniowego – wsparcie rozwoju zawodowego pracodawcy i pracowników w 2016 r. opowiadał przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach Paweł Lulek, Kierownik Zespołu ds. Informacji, Promocji Urzędu i Współpracy z Partnerami Rynku Pracy. Później Michał Skórski, Koordynator Zespołu ds.Poradnictwa Zawodowego przekazał informacje dotyczące poradnictwa zawodowego dla pracodawców w 2016 r.

Spotkanie zakończyła wspólna dyskusja dotycząca poruszanych tematów.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.