Kolejny list intencyjny pdpisany

flash Skarżysko

Podpisanie listu intencyjnego z kolejną firmą to przede wszystkim dobra informacja dla  uczniów, którzy dzięki temu mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności bezpośrednio w zakładach. Porozumienie daje uczniom możliwość wyjazdu do Taboru Dębica, jest to także promocja zawodów kolejowych, takich jak choćby technik mechatronik, technik transportu kolejowego, technik elektroenergetyk transportu szynowego.

– Podpisując list intencyjny szkoła zobowiązała się do wykształcenia specjalistów w tych zawodach, a zakład do ufundowania stypendiów dla tych, którzy wyróżniają się w nauce – podkreśla Joanna Żurawka, dyrektor szkoły.

Tabor Dębica Sp. z.o.o reprezentowała Małgorzata Kliś w imieniu prezesa Mariana Dybowskiego.

Spotkanie z pracodawcami, które odbyło się w Mechatroniku wpisuje się w „Rok Otwartej szkoły”, który ogłosiła minister edukacji na rok szkolny 2015/16. Szczególnie ważny jest dla szkół zawodowych. Priorytetami uznano dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Na spotkaniu obecni byli także przedstawiciele Mesko S.A, SSE Starachowice, PKP PLK, Palacar, Zamel, MPWiK.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.