30 tys. złotych od powiatu

flash Okolice

Radni powiatowi zdecydowali się wspomóc prace restauratorskie kościoła pw. św. Rocha w Mroczkowie. W ubiegłym tygodniu podjęto uchwałę w sprawie udzielenia w 2015 roku dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Prace renowacyjne przy zabytkowym kościele św. Rocha polegające na wymianie zmurszałych części elewacji rozpoczęły się 10 sierpnia. To już kolejne prace, które mają na celu odnowienie i ochronę kościoła na następne lata i dla przyszłych pokoleń.

W poprzednich latach został wymieniony gont na dachu i zamontowane nowe drzwi. Wszystkie prace prowadzone są pod nadzorem konserwatora zabytków i przygotowują parafię do 200-lecia kościoła, który został zbudowany jako wotum wdzięczności za ustanie epidemii cholery w 1820 r.

Koszt prac jest dość spory.

– Ksiądz proboszcz zwrócił się do nas z prośbą o wsparcie. Wartość kosztorysowa prac konserwatorskich to 95 tys. zł. – podkreśla starosta Jerzy Żmijewski.- Konieczna jest wymiana całej zewnętrznej obudowy kościoła. Drewno zostanie zamienione i konserwowane. Staraniem proboszcza i parafii udało się uzyskać 37 tys. zł. z dotacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, my dajemy 30 tys. zł. – dodał.

Radni nie mieli wątpliwości, że to zbożny cel. Wszyscy głosowali za przyjęciem uchwały.

Możemy wesprzeć prace renowacyjne wpłacając ofiarę na adres: Parafia Rzymsko-Katolicka św. Rocha Mroczków 14 26-120 Bliżyn
nr konta parafialnego: 46 2030 0045 1110 0000 0385 0080
Z dopiskiem: darowizna na cele kultu religijnego

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.