Czytam bo lubię

flash Rozmaitości

Pod takim tytułem w bibliotece Zespołu Szkół w Łącznej odbył się konkurs pięknego czytania dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej zorganizowany przez Agnieszkę Chrząszcz i Renatę Nowak. Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe, dyplomy i upominki.

Konkurs odbył się pod koniec maja. Skierowany został dla uczniów klas I – III Szkół Podstawowych z Gminy Łączna. Jego celem jest rozwijanie i utrwalanie zainteresowań, nawyków czytelniczych uczniów, doskonalenie umiejętności pięknego czytania.

Startowały dwuosobowe reprezentacje klas. Każdy uczestnik gromadził punkty dla siebie i ubiegał się o tytuł w swojej kategorii wiekowej. Uczestnicy czytali losowo wybrany fragment prozy Miry Jaworczakowej i Wandy Chotomskiej. Przesłuchanie każdego uczestnika odbywało się w obecności pozostałych uczniów, opiekunów i organizatorów.

Punktowana była: wyraźna artykulacja, intonacja oddająca sens i klimat utworu, płynność i swoboda czytania, umiejętność zainteresowania słuchacza, głośność. Za każdą umiejętność uczestnik otrzymywał od 0 do 5 punktów.

Zwycięzcami konkursu zostali najlepiej czytający uczniowie klas I- III. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwali organizatorzy oraz niezależna komisja. W skład komisji wchodziły: Jolanta Góźdź, Agnieszka Chrząszcz, Anna Jasińska.

Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe, dyplomy i upominki, pozostali uczestnicy dyplomy za udział w konkursie wraz z drobnymi upominkami.Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali słodki poczęstunek.

Zwycięzcami tegorocznego konkursu zostali:
Klasy I:
I miejsce: Moćko Julia – kl. I B SP Łączna
II miejsce: Krzciuk Wiktor – SP Gózd
III miejsce: Nowak Radosław – kl. I B SP Łączna
Wyróżnienia : Adamczyk Oliwia – kl. I A SP Łączna, Dyk Damian – kl. I A SP Łączna, Kalemba Julia – SP Zalezianka, Frątczak Lena – SP Gózd
Klasy II:
I miejsce: Żołądek Konrad – kl. II B SP Łączna
II miejsce: Pałgan Aleksandra – SP Gózd
II miejsce: Brzoza Karol – SP Gózd
III miejsce: Adamiec Maja – kl. II B SP Łączna
Klasy III:
I miejsce: Pankiewicz Julia – SP Gózd
II miejsce: Kalemba Krzysztof – SP Zalezianka
III miejsce: Kurek Aleksandra – SP Zalezianka

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.