Zmienią się wierzyciele ZOZ

flash Skarżysko

Radni powiatowi na wtorkowej sesji zwołanej na wniosek zarządu powiatu, wyrazili zgodę na zmianę wierzycieli skarżyskiego szpitala poprzez subrogację ustawową. Nie było łatwo przekonać radnych. Jak podkreślał Artur Berus, wicestarosta, takie posunięcie uchroni zakład przed dodatkowymi kosztami.

Co niektórzy radni byli nieco zdezorientowani. Wcześniej słyszeli o cesji, teraz pojawiła się sprawa subrogacji. Chcieli wiedzieć jakie są różnice, ale obecna na sesji radca prawny nie była w stanie tego wyjaśnić. W rezultacie głosami 9 za i 9 wstrzymujących się, uchwałę przyjęto.

Czy jest subrogacja? Kodeks cywilny przewiduje dwie sytuacje, w których dochodzi do zmiany wierzyciela: przelew wierzytelności, czyli cesja (art. 509 k.c.) i tzw. subrogacja ustawowa (art. 518 k.c.). Mimo tego, że skutek zastosowania w praktyce subrogacji ustawowej lub cesji wierzytelności – czyli zmiana osoby wierzyciela – jest podobny, to jednak różnią się one znacząco.

Subrogacja ustawowa polega na tym, że w sytuacjach wyszczególnionych w art. 518 k.c. osoba trzecia, spłacając wierzyciela, nabywa spłaconą wierzytelność do wysokości dokonanej zapłaty i w tym zakresie wstępuje w prawa zaspokojonego wierzyciela. Zmiana wierzyciela następuje z mocy ustawy, w chwili dokonania zapłaty długu przez osobę trzecią (nowego wierzyciela), do wysokości dokonanej zapłaty. W przypadku spłaty dokonanej w interesie osoby trzeciej (art. 518 § 1 pkt. 1 i 2 k.c.) zgoda dłużnika nie jest wymagalna. Jednakże zgoda dłużnika wyrażona na piśmie jest warunkiem niezbędnym do skutecznego dokonania subrogacji, jeżeli spłata jest dokonywana w interesie dłużnika (art. 518 § 1 pkt.3 k.c.).

Subrogacja ma na celu zagwarantowanie ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom, a co najważniejsze uchronić szpital przed dodatkowymi kosztami związanymi z przeprowadzaniem postępowania sądowego i egzekucjami komorniczymi. Krótko mówiąc subrogacja to spłacenie długów jednego podmiotu przez inny podmiot.

Kwota subrogacji to 3 mln złotych wraz z należnościami ubocznymi. Zgodnie z podjętą przez radę uchwałą, wyboru podmiotu przejmującego wierzytelności Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, na najkorzystniejszych dla jednostki warunkach, dokona skarżyski ZOZ.

.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.