Niepewne losy przejazdu

flash Skarżysko

W lutym tego roku w Suchedniowie odbyły się konsultacje społeczne dotyczące koncepcji przebudowy przejazdu kolejowego na linii kolejowej nr 8. Suchedniowianie chcą likwidacji dotychczasowego przejazdu. Dość często zamykający się przejazd kolejowy jest uciążliwy nie tylko dla kierowców, ale i dla pieszych. Nie pierwszy raz podejmowano się próby rozwiązania tego problemu.

Koncepcja jaka została zaprezentowano podczas lutowych konsultacji zakładała m.in.: likwidację przejazdu kolejowego, wybudowanie w tym miejscu podziemnego przejścia dla pieszych ze ścieżką rowerową z wyjściem na peron, budowę tunelu pod torami o parametrach drogi powiatowej wraz z drogami towarzyszącymi na wysokości tzw. „wygonu”.

– W lutym tego roku podjęta została uchwała intencyjna dotycząca zamiaru likwidacji przejazdu kolejowego znajdującego się w ciągu drogi powiatowej. Wcześniej odbyły się spotkania ze służbami PKP. Na prośbę PKP PLK gmina przygotowała wstępną koncepcję zmiany przebiegu drogi powiatowej wraz lokalizacją skrzyżowania dwupoziomowego i została przekazana do PKP – przypomniał podczas ubiegłotygodniowej sesji Rady Miasta burmistrz Cezary Błach.

Zarząd Powiatu skarżyskiego również pozytywnie zaopiniował likwidację przejazdu kolejowego pod warunkiem zaprojektowania i wykonania objazdu drogami powiatowymi klasy Z. Powstało trójstronne porozumienie między PKP PLK, gminą Suchedniów a powiatem skarżyskim. Podczas spotkań okazało się, że część terenu, na którym przebiegałaby zmieniona droga powiatowa leży na trenach kolejowych – chodziło o początek ul. Stokowiec i całą część zachodnią od strony ulicy Bugaj. Planowany objazd w części znalazłby się na terenach należących do PKP. Powiat realizując inwestycję przy współudziale gminy nie mógłby zaliczyć tej drogi do kategorii dróg powiatowych.

– W porozumieniu ze starostą przygotowaliśmy nowy projekt porozumienia. Do tego porozumienia oprócz PKP PLK włączyliśmy także spółkę PKP SA, która włada nieruchomościami kolejowymi – wyjaśnia burmistrz. – Odbyło się w Warszawie spotkanie, na którym panowie z PKP PLK zasugerowali, żebyśmy sobie zawarli swoje porozumienie na realizację inwestycji, a państwo samorządowcy swoje porozumienie z PKP na przekazanie gruntów. Po tym spotkaniu pojechaliśmy do PKP SA w Kielcach próbując ustalić zakres porozumienia. Poinformowano nas żebyśmy najpierw wystąpili oficjalnie do PKP SA z tym problemem, jak to procedować. Przygotowaliśmy pismo, z odpowiedzi wynika, że Wydział Geodezji i Regulacji Stanów Prawnych w Lublinie rozważa konieczność zlecenia w tym roku opracowania geodezyjno kartograficznego do regulacji stanu prawnego działki kolejowej. Po wykonaniu opracowania będzie znany stan prawny nieruchomości. Geodeta wyznaczy tereny działek kolejowych i dopiero wtedy nastąpi regulacja stanu prawnego. Jak PKP stanie się właścicielem będzie mógł tereny przekazywać samorządom – wyjaśnia Cezary Błach.

Jak zaznaczył burmistrz sprawa nie jest taka sprawa prosta jakby się wydawało.

– Nie ma sensu inwestować w tej chwili w drogę, bo nie wiemy kiedy powiat stanie się właścicielem terenu pod tą drogą. Nic nie jest przesądzone, wszystko zostanie odsunięte w czasie. Nie można projektować pewnych rozwiązań drogowych, tym bardziej jak się dowiedzieliśmy na spotkaniu w Warszawie, PKP zleciło opracowanie koncepcji obiektów mostowych na linii kolejowej. Ta koncepcja będzie znany w lutym. Nie da ostatecznej odpowiedzi jak projektować drogę – dodał burmistrz.

Regulacja stanów prawnych może potrwać 2 – 3 lata.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.