Powalczą o Lepsze Skarżysko

flash Skarżysko

We wtorek, 11 września, konferencję prasową inaugurującą kampanię wyborczą przed wyborami samorządami zorganizował Komitet Wyborczy Lepsze Skarżysko. Podczas konferencji członkowie komitetu przedstawili główne założenia ich programu wyborczego, przedstawili również kandydata komitetu w wyborach na Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

Z dziennikarzami spotkali się członkowie Komitetu – m.in. obecni radni miejscy: Konrad Wikarjusz, Grzegorz Łapaj i Wiesław Szwajewski, a także działacze społeczni: Ewa Warszawa Łukasz Wisowaty.

– Komitet został utworzony przez powołane przez nas Stowarzyszenie Lepsze Skarżysko. Chcemy, by wokół stowarzyszenia i komitetu powstał nowy ruch miejski -apolityczna inicjatywa, której głównym celem jest i będzie podejmowanie różnych inicjatyw na rzecz rozwoju Skarżyska-Kamiennej i poprawy warunków życia jego mieszkańców – powiedział radny Konrad Wikarjusz

.- W realizacji wspomnianych inicjatyw chcemy łączyć ludzi o różnych poglądach, którzy przy podejmowaniu różnych form aktywności obywatelskiej będą szanowali zasadę, że mieszkańcy Skarżyska mają niezbywalne prawo do miasta, a prawo to jest także powszechne- dodał.

– Nasze miasto, jego wizerunek i jego budżet muszą wyrażać potrzeby i aspiracje mieszkańców, które wskazywane będą w trakcie obywatelskiego dialogu- powiedziała Ewa Warszawa.

– Skarżysko naszych marzeń to miasto otwarte i przyjazne, miasto czyste i dobrze zaplanowane, miasto z dobrym dostępem do usług publicznych (m.in. komunikacja, usługi komunalne. opieka społeczna. zdrowie, edukacja, kultura i sport) i dobrym ich poziomem, miasto wrażliwe społecznie – stwierdził radny Grzegorz Łapaj.

Radny podkreślał, to właśnie ww. wizja stała się punktem wyjściowym do przygotowania programu wyborczego komitetu.

Na program składa się 14 postulatów. Najważniejsze z nich to m.in. zwiększenie puli środków na Budżet Obywatelski, zwiększenie transparentności procesów decyzyjnych w mieście m.in. poprzez wdrożenie platformy zakupowej, utworzenie ogólnodostępnego rejestru umów urzędu i jednostek podległych, wprowadzenie zasady obowiązkowego organizowania otwartych konkursów na wolne stanowiska w urzędzie i jednostkach.

Komitet chce kontynuować już rozpoczęte inwestycje i realizować nowe (m.in modernizację Plant, miejskiej pływalni, stadionu Granat i „Orlików”). Chcą również wprowadzić bezpłatne przejazdy komunikacją miejską dla skarżyskich uczniów.

 Grzegorz Łapaj kandydatem na Prezydenta 

Oprócz prezentacji programu komitetu, podczas konferencji oficjalnie przedstawiono kandydata na Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

– Naszym kandydatem jest osoba, która wywodzi się z szeroko rozumianego III sektora, od ponad 15 lat angażuje się w różne inicjatywy społeczne. Ci, którzy mieli przyjemność z Nim współpracować uważają go za osobę uczciwą, godną zaufania, sumienną i niezwykle pracowitą. Nasz kandydat ma pomysł na Lepsze Skarżysko. Naszym kandydatem na Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej jest radny Grzegorz Łapaj- powiedział Łukasz Wisowaty.

– Koleżankom i kolegom dziękuję za zaufanie i wysuniecie mojej kandydatury. Wiem, że przede mną ciężka praca, by do mojej kandydatury przekonać mieszkańców Skarżyska. To ogromne wyzwanie, ale głęboko wierzę, że zdobycie takiego zaufania jest możliwe, bo budowa Lepszego Skarżyska – Skarżyska naszych marzeń jest możliwa – powiedział Grzegorz Łapaj.

Zbyszek Biber

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.