Polska Grupa Energetyczna Dystrybucja S.A. będzie wspierała Zespół Szkół Technicznych

flash Oświata

 16 marca 2018 w Lublinie podczas lubelskich Targów Edukacyjnych dyrektor Janusz Maciejewski parafował będące finalizacją podpisanego wcześniej z PGE Oddział Skarżysko listu intencyjnego. Porozumienie pomiędzy PGE Dystrybucja a Zespołem Szkół Technicznych otwierające możliwości wspólnego działania na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego i zachęcania młodzieży do wyboru zawodów związanych z branżą elektroenergetyczną. Podobne porozumienia podpisali przedstawiciele 11 szkół zawodowych z województw: lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. 

Podpisane przez Wojciecha Lutka, prezesa PGE Dystrybucja w obecności Przemysława Czarnka, Wojewody Lubelskiego i przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej porozumienia o współpracy w ramach programu „Wsparcie kształcenia zawodowego” zobowiązują Strony  do wspólnego działania na rzecz doskonalenia praktycznych umiejętności uczniów, prezentowania nowoczesnych technologii stosowanych we współczesnej energetyce a także podnoszenia kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych. Dzięki programowi PGE Dystrybucja możliwe będą różne formy współpracy ze szkołami, których wybór zależeć będzie od zapotrzebowania konkretnej szkoły i możliwości oddziałów Spółki. Realizacja programu będzie miała różne formy współpracy – będą to zarówno klasy patronackie, płatne staże i praktyki, stypendia, możliwość zatrudnienia w PGE, jak i wspólne działania promocyjne mające na celu zachęcenie młodych ludzi do wyboru zawodów technicznych.

– Program PGE Dystrybucja wychodzi naprzeciw potrzebom zarówno sektora energetycznego, który staje dziś przed problemem luki pokoleniowej, czyli brakiem zastępowalności specjalistów. Skorzystają z niego również samorządy, administracja publiczna i wreszcie zwykli ludzie. Wspólnie z obecnymi tutaj dyrektorami szkół chcemy zbudować kompleksowy program odtworzenia współpracy szkolnictwa z branżą energetyczną – podkreślił Wojciech Lutek, Prezes Zarządu PGE Dystrybucja.

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych nie ukrywa, że podpisanie porozumienia o współpracy z trzecim co do wielkości polskim przedsiębiorstwem, gigantem w branży energetycznej stanowi dla szkoły ogromną szansę rozwojową. Różnorodność zapowiadanego wsparcia, jego kompleksowy charakter, otwierają przed szkołą i jej obecnymi i przyszłymi uczniami zupełnie nowe możliwości.

Informacja Prasowa

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.