Mieszkańcy domagają się rozbiórki hali

flash Okolice

Biorąc pod uwagę zły stan techniczny konstrukcji hali oraz pozostałych budynków położonych na działce w Płaczkowie przedstawiciele mieszkańców Mieczysław Bąk, Zuzanna Skrobek i Iwona Redzynia złożyli wniosek do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Skarżysku o wydanie decyzji o nakazie rozbiórki budynku.

W listopadzie 2000 roku ogłoszono upadłość Zakładu Ceramiki Budowlanej „Sołtyków”, który prowadził działalność gospodarczą od 1916r. i jako jedyny w Polsce produkował cegłę ekologiczną klinkierową klasy 350 w oparciu o miejscowe złoża gliny. Kolejni właściciele poprzez minimalizacje kosztów produkcji próbowali zastosować do wypału cegły trociny drzewne co doprowadziło do ich bankructwa. W efekcie z zakładu wyszabrowano wszystko co można było spieniężyć. Ciągnikami wyrywano metalowe elementy konstrukcyjne hali, drzwi, okna, rozebrano konstrukcje nośną pieca tunelowego, wyrwano „świetliki” w części dachowej, przyłącze energetyczne, instalację elektryczną, instalację kanalizacyjną, instalację wodociągową. Zrywano betonowe belki i nadproża, aby je potłuc i odzyskać zatopioną w nich stal. W trakcie tych robót mogło dojść do naruszenia elementów nośnych konstrukcji hali. Całkowicie wycięto ogrodzenie zakładu w celu odzysku metalowych elementów ogrodzenia.

Hala w złym stanie technicznym

W kwietniu 2016 roku Spółka z.o.o Ekologiczna Energia, złożyła w Starostwie Skarżyskim wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów w miejscowości Płaczków na działce numer 55/24 oraz znajdującej się tam hali poprodukcyjnej. Po protestach mieszkańców i medialnym nagłośnieniu sprawy Spółka w czerwcu 2016r. wycofała wniosek ze Starostwa Skarżyskiego.

Po krótkim wyciszeniu sprawy w listopadzie 2016 r. Spółka Ekologiczna Energia złożyła w Gminie Bliżyn wniosek na wydanie decyzji środowiskowej na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa instalacji do produkcji paliw alternatywnych oraz sortowania surowców wtórnych na działce nr. ewid. 55/24 w miejscowości Płaczków gmina Bliżyn”. W treści złożonego w kwietniu 2016 r. wniosku Spółka uzasadnia, że hala posiada orynnowanie, oświetlenie, instalację wodno-kanalizacyjną.

– Na przestrzeni kilku miesięcy stan hali nie uległ poprawie, tylko dalszemu pogorszeniu i dewastacji. Również wymienione grupy katalogowe odpadów (tj. sorbenty, odpady z przemysłu fotograficznego, farby, kleje, lakiery, szczeliwa, żywność, z przemysłu skórzanego, medyczne, galwaniczne, chemii organicznej i nieorganicznej, baterie) zawierają w większości odpady niebezpieczne z grupy szczególnego ryzyka. Jest to przysłowiowa cała „Tablica Mendelejewa” co stanowi ogromne zagrożenie dla całego środowiska naturalnego oraz mieszkających tu ludzi podkreśla Mieczysław Bąk we wniosku o wydanie decyzji o nakazie rozbiórki budynku.

– Niepokojące są również doniesienia na temat składowania skażonej ziemi, która podobnie jak odpady medyczne powinna podlegać utylizacji termicznej. Teren przedsięwzięcia znajduje się w strefie zlewni oraz zasilania głównego zbiornika wód podziemnych GZWP 15, który jest rezerwuarem wody pitnej dla mieszkańców gminy Bliżyn i Skarżyska Kamiennej, czyli dla Nas z przyszłych pokoleń. Na obszarze zbiornika GZWP zaopatrzenie w wodę jest realizowane wyłącznie z ujęć wód podziemnych – podkreśla Mieczysław Bąk.

Mieszkańcy chcą rozbiórki

Obiekty budowlane znajdujące się na działce nr 55/24 w Płaczkowie są w bardzo złym stanie technicznym, stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia przypadkowo przebywających tam ludzi a w szczególności dzieci. Teren byłego zakładu jest nieogrodzony. Swym stanem technicznym i wyglądem zewnętrznym hala i budynki oszpecają otoczenie. Nie użytkowane od kilkudziesięciu lat zagrażają bezpieczeństwu ludzi oraz bezpieczeństwu środowiska naturalnego. W tym stanie biorąc pod uwagę zły stan techniczny konstrukcji hali oraz pozostałych budynków położonych na działce w Płaczkowie przedstawiciele mieszkańców Mieczysław Bąk, Zuzanna Skrobek i Iwona Redzynia złożyli wniosek do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Skarżysku o wydanie decyzji o nakazie rozbiórki budynku.

We wtorek 21 marca, na w/w działce odbyły się oględziny stanu technicznego budynków, w obecności przedstawicieli Nadzoru Budowlanego oraz właścicieli terenu. Przedstawiciele mieszkańców nie zostali wpuszczeni na teren oględzin.

– Ostatecznej decyzji Inspektorat jeszcze nie wydał. Nadzór bierze pod uwagę trzy warianty, pierwszy to wydanie decyzji o całkowitej rozbiórce obiektu, druga to decyzja o przystąpieniu do remontu obiektu, trzecia to zabezpieczenie obiektu pod względem bezpieczeństwa – mówi Mieczysław Bąk. – Właściciele hali w pismach do urzędów podkreślają, że obiekt jest w dobrym stanie technicznym, że hala posiada orynnowanie, oświetlenie, instalacje wodno-kanalizacyjną, a przecież tam nic takiego nie ma. Głównie chodziło nam o to, żeby uświadomić tym wszystkim instytucjom, że budynek jest w bardzo złym stanie – zaznacza Bąk.

Zbyszek Biber

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.