Kandydaci na dyrektorów szkół już zatwierdzeni

flash Gorące tematy Oświata

Pod koniec maja, Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej przeprowadziło konkursy na dyrektorów dwóch placówek powiatowych. W tym roku kończyła się 5-letnia kadencja obecnego dyrektora Zespołu Szkół Technicznych Janusza Maciejewskiego oraz kończące się powierzenie obowiązków dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej Jacka Biedy.

Konkursy odbyły się w poniedziałek 25 maja. O stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych ubiegał się jeden kandydat, był nim dotychczasowy dyrektor szkoły Janusz Maciejewski, który uzyskał akceptację komisji.

Do konkursu na dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych wpłynęło 5 ofert. Dwie z nich zostały odrzucone przez komisję już na etapie oceny formalnej. Z trójki kandydatów komisja najwyżej oceniła kandydaturę  Artura Szumielewicza.

Kandydatów oceniały komisje składające się z przedstawicieli kuratorium, nauczycieli, związków zawodowych, starostwa powiatowego i rady rodziców (w szkołach, w których takie rady funkcjonują).

Wyniki konkursu na dyrektorów zostały zatwierdzone przez zarząd powiatu w dniu 30 maja. Następnym etapem będzie podjęcie uchwał o powierzeniu stanowisk nowo wybranym dyrektorom.

z

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.