Budowa tunelu pod torami w Skarżysku pod znakiem zapytania

flash Gorące tematy Skarżysko

Planowana  realizacja inwestycji zakładającej m.in. budowę tunelu pieszo-rowerowego pod torami w obrębie dworca kolejowego na stacji Skarżysko-Kamienna stoi pod znakiem zapytania. Ogłoszony przez Polskie Koleje Państwowe – Polskie Linie Kolejowe przetarg nie został rozstrzygnięty. Okazało się, że oferty na realizację ww. inwestycji złożone w przetargu znacznie przekraczają kwotę przeznaczoną na ten cel przez zamawiającego. Inwestycja miała być zrealizowana na blisko 45 mln., najtańsza oferta opiewa na kwotę prawie 85 mln.

Projekt „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko Kamienna” ma być  realizowany przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe. Całkowita jego wartość wynosi 45 milionów złotych. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego stanowi 85 procent wydatków kwalifikowalnych, to ponad 31 milionów złotych. Pozostałe 15% wartości inwestycji wraz z kosztami niekwalifikowalnymi to koszt, który poniesie PKP PLK S.A

W połowie sierpnia 2018 roku, w Skarżysku-Kamiennej, w obecności przedstawicieli władz województwa świętokrzyskiego oraz samorządu miejskiego i powiatowego – podpisano pre-umowę na dofinansowanie inwestycji. Na początku września PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach wspomnianego wcześniej zadania inwestycyjnego.

W ramach zadania zaplanowano nie tylko budowę przejścia pod torami spełniającego funkcję tunelu pieszo-rowerowego, połączonego ze zmodernizowanym budynkiem dworca (modernizacja którego prowadzona będzie w ramach odrębnego projektu, realizowanego przez PKP S.A. z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia), ale także przebudowę i dostosowanie do współczesnych wymogów peronów nr 1 i nr 2 (peron nr 3 jest już modernizowany w ramach modernizacji linii kolejowej nr 25). Wszystko miało być zrealizowane w ciągu do końca 2020 roku

Inwestycja pod znakiem zapytania

Pod koniec października br. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. opublikowały informację dot. otwarcia ofert złożonych w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach Projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko-Kamienna”. Okazało się, że do przetargu stanęły tylko dwie, których oferty znacznie przekraczały 45 mln PLN zabezpieczone na realizację zadania przez zamawiającego.

Tańsza z ofert, złożona przez ZUE S.A. z Krakowa, opiewała na kwotę prawie … 85 mln PLN, droższa, złożona przez konsorcjum firm: INTOP Warszawa Sp. z o. o. z Warszawy i  Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „RAJBUD” Sp. z o.o. z Szymbarku) na kwotę 104,5 mln PLN.

Zbyszek Biber

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.