flash Gorące tematy Rozmaitości

Kiedy pies szuka właściciela
Problemy bezpańskich psów to jedno. Inny problem to zagubione, opuszczone przez właściciela czworonogi. Gdzie zgłaszać „znajdy”, które daremnie poszukują pana?

Problem opuszczonych i zagubionych psów pojawił się ostatnio w Skarżysku-Kam. Potwierdzeniem są liczne interwencje mieszkańców, jak również wpisy na portalach społecznościowych od osób, które próbują ustalić właściciela znalezione czworonoga. Najczęściej pojawiają się w okolicach sklepów i dużych skupisk ludzi licząc na coś do jedzenia. Ponieważ nie wygląda na zaniedbane i wychudzone, mogą do kogoś należeć.

Jak  skutecznie dotrzeć do właściciela? Rozwiązaniem są ogłoszenia i komunikaty w sieci. Ale czy są jeszcze inne możliwości?

– Gmina odpowiada za bezdomne zwierzęta, a pies pozostawiony bez nadzoru właściciela również traktowany jest jako zwierzę bezdomne. Informacje o takich psach można kierować albo na całodobowy numer telefonu Centrum Monitoringu (41 25 20 193) lub też do Wydziały Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta. Pies na zlecenie gminy jest odławiany i przekazywany do schroniska – poinformowała Izabela Szwagierek, podinspektor ds. kontaktów z mediami Urzędu Miasta w Skarżysku-Kam., apelując do właścicieli psów, aby rozważyli możliwość chipowania czworonoga lub też umieszczanie telefon czy dane kontaktowe na obroży zwierzęcia, co zdecydowanie ułatwia odnalezienie właściciela, gdy pies się zagubi. – Właściciel nie powinien pozostawiać swojego czworonoga bez nadzoru i ponosi on pełną odpowiedzialność za zachowanie zwierzęcia. Z uwagi na liczne interwencje i dotyczącymi nieprawidłowego postępowania z czworonogami przez ich właścicieli, przypominamy o obowiązkach, jakie spoczywają na osobach posiadających psa.

Jakie obowiązki?

Pies powinien być wyprowadzany na smyczy, a właściciel powinien uprzątnąć po nim nieczystości. Właściciele psów agresywnych powinni pamiętać o konieczności posiadania zezwolenia. Nie można pozostawiać swojego czworonoga bez nadzoru, to właściciel ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie zwierzęcia.

Obowiązek zachowania szczególnej ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia nakłada na właściciela art. 77 Kodeksu Wykroczeń: „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 zł”.

Psa nie wolno wyprowadzać bez smyczy na terenach leśnych. Jak mów art. 166 Kodeksu Wykroczeń: „Kto w lesie puszcza luzem psa, poza czynnościami związanymi z polowaniem, podlega karze grzywny albo nagany”.

Jeżeli w wyniku niewłaściwego nadzoru ze strony właściciela, pies zniszczy czyjeś mienie, np. porysuje karoserię auta lub zniszczy ubranie, właściciel może ponieść odpowiedzialność karną uzależnioną od wartości szkody, a w przypadku pogryzienia należy się liczyć z odpowiedzialnością przewidzianą w art. 157 par. 3 Kodeksu Karnego – inne, nieumyślne uszkodzenie ciała. Jeśli wysokość zniszczonego lub uszkodzonego mienia nie przekracza kwoty 420 zł – posiadacza spotka odpowiedzialność za wykroczenie z art. 124 Kodeksu Wykroczeń.

Właściciele czworonogów zobowiązani są do sprzątania po nich, zwłaszcza na placach zabaw i ternach zielonych. Zgodnie z art. 145 Kodeksu Wykroczeń: „Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsce dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec podlega karze grzywny do 500 zł albo karze nagany”.

ewan

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.