flash Galeria Rozmaitości

500+ i grube miliony na dzieci
Rząd podsumował dwa lata działania programu 500+ w Polsce. Ze świadczenia skorzystało ponad 3,6 mln dzieci z 2,4 mln polskich rodzin.

Program „Rodzina 500 plus” rząd Beaty Szydło uruchomił od 1 kwietnia 2016 r. To sztandarowy pomysł PiS z kampanii wyborczej, dzięki któremu partia Jarosława Kaczyńskiego wygrała wybory parlamentarne w 2015 r.

500 zł od państwa przysługuje na drugie i następne dziecko. O świadczenie mogą też wystąpić rodzice i opiekunowie pierwszego lub jedynego dziecka (również  niepełnosprawnego), jeśli spełniają kryterium dochodowe: 800 zł lub 1200 zł na osobę w rodzinie w przypadku dziecka z niepełnosprawnością.

W ciągu dwóch lat działania 500+, ze świadczenia skorzystało ponad 3,6 mln dzieci z 2,4 mln polskich rodzin. W skali kraju wypłacono ok. 43 miliardów złotych!

Jak wyglądała wypłata świadczenia w regionie i w mieście?

W województwie świętokrzyskim z 500+ skorzystało 77.200 rodzin, w których żyje 117.300 dzieci. Wydatkowano na ten cel 1 miliard 400 milionów złotych. W samym powiecie skarżyskim na świadczenia 500+ poszło blisko 100 mln zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kam. w ciągu dwóch lat obejmował pomocą 500+ ponad 2000 rodzin, tj. ok. 3500 dzieci. Przed dwa lata wypłacono w sumie ok. 37 mln zł.

Potrącenia…

Wypłacone kwoty świadczeń w niepełnych setkach wynikają z potrąceń, jakich dokonał MOPS z tytułu nienależnie pobranych świadczeń. W 2016 roku MOPS wydał decyzje dla sześciu rodzin, które musiały zwrócić w sumie 8 tys. zł (odzyskano już 6.199,11 zł tej kwoty).

– W 2017 roku było już 29 takich decyzji na sumę 41 tys zł – poinformowała Renata Persona, kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych MOPS w Skarżysku-Kam. Udało się odzyskać już 23.557 zł tej kwoty.

Decyzja o nienależnie pobranym świadczeniu określa termin spłaty należności. Te sytuacje są na bieżąco monitorowane przez pracowników MOPS

– Świadczenia są spłacane sukcesywnie przez rodziny, które pobrały je niezgodnie z prawem. Część jest pobierana z bieżących świadczeń, część rodzin spłacają w ratach, w zależności od możliwości rodziny i powodu, z jakiego świadczenie musi zwrócić. Powód w większości przypadków jest jeden. Ktoś nie dopełnił formalności i nie zgłosił nam dodatkowych dochodów, które pojawiły się w trakcie wypłaty świadczenia. To jest weryfikowane na bieżąco i rodziny muszą mieć tego świadomość – dodaje R. Persona.

Do tej pory nie zdarzyło się by decyzja administracyjna skutkował skierowaniem sprawy do komornika, celem egzekucji należności. Jednak sprawa trafiła natomiast do prokuratury.

– Sprawa dotyczy mężczyzny, który wyłudził 8 tys. zł z tytułu 500 plus. Mężczyzna nie wychowywał dziecka, mało tego był zobowiązany do płacenia alimentów na rzecz dziecka. Nie przeszkodziło mu to jednak w ub. się o świadczenie – wniosek wysłał drogą elektroniczną. Ponieważ spełniał kryteria ustawowe, świadczenie zostało mu przyznane. Ale po weryfikacji okazało się, że nie miał uprawnień do ich pobierania – dodała R. Persona.

2016
Liczba rodzinych objętych program2478
Liczba dzieci objętch wypłatą3655
Kwota wypłaconych świadczeń15.900.327 zł

ewan

Dodaj komentarz