home

Drugi w historii gminy budżet pod względem wielkości wydatków

  • Napisany przez:
  • Skomentuj
  • Pin it

Radni rady gminy Bliżyn uchwalili budżet na rok 2018. Za projektem budżetu głosowało 10 radnych, jeden się wstrzymał, dwóch było przeciwnych

Budżet gminy Bliżyn na 2018 rok jest drugim w historii gminy pod względem wielkości wydatków. Dochody budżetowe Gminy na 2018 rok planowane są w wysokości 34.337.716 zł w tym: 27.555.080,59 zł – dochody bieżące oraz 6.782.635,41 zł – dochody majątkowe. Wydatki zaplanowano w wysokości 37.010.344  zł. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 25.191.237,36 zł, wydatki majątkowe – 11.819.106,64 zł. Deficyt budżetu w wysokości 2.672.628 zł zostanie pokryty przychodami z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez JST.

Najwięcej pieniędzy pochłonie termomodernizacja budynków szkół w Bliżynie, Mroczkowie, Sorbinie i Odrowążku z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii – 4.156.408.00 złotych oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie – 3.279.496.00 złotych. Blisko milion złotych będzie kosztowała termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Bliżynie z wykorzystaniem OZE – 922.419.11 złotych oraz termomodernizacja strażnicy OSP w Bliżynie z wykorzystaniem OZE – 945.866.15 złotych. 930.866.64 złotych kosztować będzie „Eko Energia”.

– Jest to drugi pod względem wielkości wydatków budżet w historii gminy. Raz tylko (w 2012 roku) kwota ta przekroczyła 38 milionów. Jest to ogrom pracy i środków do przerobienia. Entuzjazmu wśród radnych nie ma, pewnie każdy by chciał więcej, natomiast jest to bardzo trudny budżet do wykonania i zrealizowania poza termomodernizacją, która jest, jak sądzę dla wszystkich najważniejsza. Jest to kwota 8,5 miliona, jest to potężne zadanie. Są też inne, mniejsze, o których też należy wspomnieć. Mamy rozbudowę oczyszczalni ścieków, jest też fundusz sołecki, choć były głosy wśród radnych czy go nie wstrzymać. Są to zadania ogromne, ale dla mieszkańców bardzo ważne – podkreślał wójt gminy Mariusz Walachnia.

– Wiem, że radni oczekują jeszcze innych spraw, które dotyczą ich terenu gdzie zostali wybrani, natomiast te duże rzeczy są priorytetem, wydaje mi się, że za rok o tej porze, jeśli będą skończone, będziemy dumni z tych obiektów bo będą to obiekty na miarę 21 wieku – zaznaczał wójt.

– Jestem przeciwny projektowi uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bliżyn na 2018 rok, powodem mojego sprzeciwu jest fakt nie umieszczenia w budżecie kluczowego dla mieszkańców jak i dla mnie zadania, a mianowicie wykonanie remontu ulicy 1 Maja w Bliżynie. W tej sprawie składałem wielokrotnie interpelacje, przykro mi z powodu nie poparcia mojej interpelacji przez radnych sołectwa Bliżyn, którym również powinno zależeć na poprawie życia mieszkańców korzystających z tej ulicy, jak również poprawy wizerunku gminy – mówił radny Krzysztof Jurek. 

Radny Jurek zaznaczał jednocześnie, że nie jest przeciwny inwestycjom takich jak termomodernizacja obiektów użytku publicznego, ostatecznie wstrzymał się od głosu.

Zbyszek Biber

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.