Świętojanki w Suchedniowie

Tłumy bawiły się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suchedniowie na imprezie promującej gminę i region. Były koncerty, konkursy i szereg innych atrakcji. Festyn pn. „Świętojanki atrakcją turystyczno-kulturalną Gminy Suchedniów” zorganizowany został przez Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica”. Głównym jego celem była promocja gminy, regionu, lokalnych artystów, zachowanie dziedzictwa kulturowego, przybliżenie bogatej historii i tradycji […]

Czytaj dalej

Pensja burmistrza nie ulegnie zmianie

W czwartek 21 czerwca, w Suchedniowskim Ośrodku Kultur „Kuźnica” w Suchedniowie odbyła się XLVIII w kadencji Sesja Rady Miejskiej w Suchedniowie. Jednym z punktów obrad było udzielenie absolutorium dla burmistrza Cezarego Błacha. Burmistrz uzyskał absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2017. Radni po zapoznaniu się z pozytywną opinią organu nadzorującego Regionalnej Izby Obrachunkowej głosowali za […]

Czytaj dalej

Suchedniowski Rajd Rowerowy

Suchedniowskie Stowarzyszenie Cyklistów już po raz czternasty zorganizowało Suchedniowski Rajd Rowerowy. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, uczestnicy mieli do wyboru osiem tras zaczynając od trasy rodzinnej na 15 km kończąc na zaawansowanej na 100 km. Z roku na rok rajd przyciąga coraz więcej miłośników rowerów, w rajdzie udział wzięło rekordowa ilość  rowerzystów,  blisko […]

Czytaj dalej

Suchedniowskie Rody – ciekawa wystawa w „Kuźnicy”

W suchedniowskiej „Kuźnicy” odbył się wernisaż wystawy „Spotkanie pokoleń pod znakiem Niepodległa – Suchedniowskie rody Ostachowscy”. Wystawa rozpoczęła obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz cykl wystawienniczy Suchedniowskie Rody. Wybór rodziny Ostachowskich na pierwszą wystawę z cyklu, nie był przypadkowy ponieważ bracia Ostachowscy Józef i Jan to legioniści i posłowie na Sejm Ustawodawczy II […]

Czytaj dalej

Nie mogłam wymarzyć sobie lepszej „ekipy”

Ma 18 lat, uczy się w skarżyskim  „Erblu” czyli I LO im. J.Słowackiego. Od kilku lat działa w organizacjach młodzieżowych, takich jak np. Rada Dzieci i Młodzieży RP czy Grupa Robocza ds. Dialogu z Młodzieżą przy Ministrze Edukacji Narodowej. Należy także do Stowarzyszenia na rzecz Powołania Rady Młodzieży RP, w ramach którego właśnie realizuje wraz […]

Czytaj dalej

Twój problem to nasz problem

Pod takim hasłem odbyła się w Starachowicach konferencja, w której udział brali przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta z Suchedniowa. Konferencja zorganizowana w sali Olimpia Urzędu Miejskiego w Starachowicach (13 kwietnia) adresowana była do młodzieży. Jej celem było wsparcie młodzieżowych samorządów i pomoc w rozwiązaniu problemów z jakimi boryka się większość Młodzieżowych Rad. – Naszym zasadniczym celem jest nauka radzenia sobie w trudnych […]

Czytaj dalej