Będzie nowa oczyszczalnia ścieków za ponad 9 milionów

W Łącznej marszałek Adam Jarubas podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamionkach wraz z modernizacją części osadowej” w ramach Działania 4.3. „Gospodarka wodno-ściekowa” RPO WŚ na lata 2014 – 2020. W ramach projektu dokonana zostanie modernizacja oczyszczalni wraz z przebudową elementów istniejących i budową nowych obiektów. Dzięki inwestycji zwiększy się wydajność […]

Continue Reading

Ponad 5 milionów złotych dla Gminy Łączna

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, rozstrzygnął konkurs z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020. Ponad 84 miliony złotych trafi do ośmiu świętokrzyskich gmin. Pieniądze przeznaczone zostaną na inwestycje związane z gospodarką wodno – ściekową, przede wszystkim z budową wodociągów i kanalizacji oraz rozbudową i modernizacją istniejących w tych gminach oczyszczalni ścieków. Gmina Łączna otrzyma dofinansowanie w kwocie 5.281.029,74zł. Na ogłoszony przez Urząd Marszałkowski […]

Continue Reading

IV Kiermasz Wielkanocny w Łącznej

Palmy, pisanki, stroiki, pyszne wielkanocne dania można było podziwiać na VI Kiermaszu Wielkanocnym, który odbył się w ubiegłą niedzielę, w Łącznej. Towarzyszył mu konkurs na tradycyjną potrawę wielkanocną. Zgłoszono 12 potraw z trzech powiatów. Kiermasz Wielkanocy zorganizowało Koło Gospodyń Wiejskich „Łącznianie”. Patronat nad nim objęli Jerzy Żmijewski, starosta powiatu skarżyskiego i Romuald Kowaliński, wójt gminy Łączna. Była […]

Continue Reading

Andrzej Zagdański zaśpiewał dla kobiet

W piątek, 9 marca, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łącznej odbył się koncert Andrzeja Zagdańskiego z okazji Dnia Kobiet.  – Co by było, gdyby na świecie nagle zabrakło kobiet, jaki byłby świat -pytał na początku wójt gminy Romuald Kowaliński.  – Jesteście Panie tą częścią naszego społeczeństwa, które tworzy to co jest w sercu bliskie, niezwykle […]

Continue Reading

Rozdali blisko 29 ton żywności

Polski Komitet Pomocy Społecznej, Oddział w Łącznej powstał w 2016 roku z inicjatywy wójta Gminy Romualda Kowalińskiego. Do pracy w Oddziale zgłosiło się 15 osób. Z pomocy PKPS korzysta 900 mieszkańców gminy Łączna. Przewodniczącym Oddziału jest Jacek Śliwa, Wiceprzewodniczącą Leokadia Fąfara. – Zajmujemy się głównie wydawaniem żywości ludziom biednym, którą przywozimy ze Skarżyska do naszego […]

Continue Reading