Groźny pożar w Łącznej

  W sobotę, 7 lipca br., tuż przed godziną 15.00, w Łącznej doszło do groźnego pożaru. Spalił się budynek gospodarczy i częściowo budynek mieszkalny.   Do akcji przyjechały zastępy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Skarżysku-Kamiennej oraz zastępy z  Ochotniczych Straży Pożarnych w Łącznej, Suchedniowie i Ostojowie. Pożarem objęta była drewniana szopa oraz poddasze sąsiadującego budynku mieszkalnego […]

Czytaj dalej

SMS ostrzeże! Bądź na bieżąco!

Urząd Gminy w Łącznej uruchomił system wczesnego powiadamiania mieszkańców SMS-ami. To nowoczesny sposób, który gwarantuje otrzymywanie wiarygodnych i rzetelnych informacji w formie sms. – Chcemy przede wszystkim ostrzegać naszych mieszkańców przed zagrożeniami mówią urzędnicy. System powiadamiania sms został stworzony, przede wszystkim, na potrzeby Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego aby informować o zagrożeniach, które mogą wystąpić na terenie Gminy Łączna. Jeśli […]

Czytaj dalej

Droga już gotowa

Zakończono przebudowę drogi gminnej na odcinku Jęgrzna – Zajamnie, w gminie Łączna. Inwestycję zrealizowała firma Budromost. Remont miał na celu zapewnienie lepszych warunków dojazdu do posesji. Poprawa stanu infrastruktury drogowej możliwa była dzięki współfinansowaniu z funduszy Unii Europejskiej.

Czytaj dalej

Będzie nowa oczyszczalnia ścieków za ponad 9 milionów

W Łącznej marszałek Adam Jarubas podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamionkach wraz z modernizacją części osadowej” w ramach Działania 4.3. „Gospodarka wodno-ściekowa” RPO WŚ na lata 2014 – 2020. W ramach projektu dokonana zostanie modernizacja oczyszczalni wraz z przebudową elementów istniejących i budową nowych obiektów. Dzięki inwestycji zwiększy się wydajność […]

Czytaj dalej

Ponad 5 milionów złotych dla Gminy Łączna

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, rozstrzygnął konkurs z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020. Ponad 84 miliony złotych trafi do ośmiu świętokrzyskich gmin. Pieniądze przeznaczone zostaną na inwestycje związane z gospodarką wodno – ściekową, przede wszystkim z budową wodociągów i kanalizacji oraz rozbudową i modernizacją istniejących w tych gminach oczyszczalni ścieków. Gmina Łączna otrzyma dofinansowanie w kwocie 5.281.029,74zł. Na ogłoszony przez Urząd Marszałkowski […]

Czytaj dalej