home

Budżety przyjęte

  • Napisany przez:
  • Skomentuj
  • Pin it

Mimo uwag ze strony radnych zarówno w Skarżysku Kościelnym, jak i Suchedniowie jednogłośnie przyjęto projekty budżetu na 2018 rok.

Skarżysko Kościelne

Nie w każdym sołectwie w tym roku będą prowadzone inwestycje. Najpoważniejszym przedsięwzięciem będzie budowa przedszkola w Skarżysku Kościelnym. Na drogi przeznaczono ponad milion złotych, ale to i tak kropla w morzu potrzeb.

Planowane dochody budżetu gminy Skarżysko Kościelne wynoszą 24.135.902 zł, wydatki 26.135.902 zł, deficyt – 2 mln zł.

– Zdaję sobie sprawę, że projekt budżetu nie zaspokaja wszystkich potrzeb, nie jest na miarę oczekiwań, ale w pełni odzwierciedla możliwości finansowe gminy. Budżet nie jest zagrożony, będzie realny do wykonania – mówił Zdzisław Woźniak, wójt gminy. – Planowany dochód jest wyższy niż w 2017 roku, mamy dużo zadań obligatoryjnych, sama oświata pochłonie 8.170.896 zł, pomoc społeczna 7.022.750 zł – wyliczał wójt.

Najpoważniejszym przedsięwzięciem będzie budowa przedszkola w Skarżysku Kościelnym na co zabezpieczono 2.570.000 zł, na montaż i zakup instalacji OZE – 1.125.264 zł, na drogi ponad 1.178.000 zł.

Radni mieli uwagi co do przedstawionego budżetu. Zauważyli, że jest to budżet ambitny, ale dla Skarżyska Kościelnego.

– To nie jest budżet dobry dla wszystkich miejscowości. W Michałowie czekamy na drogę od 20 lat, a będzie budowane przedszkole, o którym się mówi od jakiś 3 lat – podkreślał Zdzisław Rymarczyk.

O tym, że budżet nie odzwierciedla wszystkich potrzeb mówił także Stanisław Czubak.

– Nie ma na terenie gminy inwestycji, które by pozwoliły zwiększyć oszczędności. Zaciskamy pomału pętelkę – mówił.

Suchedniów

Budżet gminy Suchedniów na 2018 rok jest zdecydowanie wyższy w stosunku do roku 2017. Powyższa sytuacja wynika z zaplanowania środków z tytułu dotacji na przedsięwzięcia. Dochody budżetowe Gminy na 2018 rok planowane są w wysokości 42.602.159,50 zł w tym: 36.237.082,92 zł – dochody bieżące oraz 6.365.076,58 zł – dochody majątkowe. Wydatki zaplanowano w wysokości 45.602.159,50 zł. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 34.742.669,45 zł, w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 8.358.075 zł, wydatki majątkowe – 10.859.490,05 zł. Deficyt budżetu w wysokości 3.000.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów.

Najwięcej pieniędzy pochłonie szkoła i kanalizacja. Wydatki na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie” w zakresie termomodernizacji wynoszą 1.358.702 zł, natomiast w zakresie przebudowy 1.003.400 zł.

W ramach wydatków bieżących UMiG zaplanowano pieniądze na wykonanie studium wykonalności kanalizacji sanitarnej w ul. Langiewicza w Suchedniowie. Inwestycje realizowane przez UMiG w łącznej wysokości 7.773.700 zł dotyczą: budowy kanalizacji sanitarnej ul. Berezów i Koszykowej w Suchedniowie – 4.859.950 zł, budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Jodłowej i części ulicy Warszawskiej w Suchedniowie – 873.900 zł, przebudowy oczyszczalni ścieków w Suchedniowie w zakresie gospodarki osadowej – 169.000 zł, przebudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Powstańców i Krótkiej -1.870.850 zł.

U.O.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.