Nowe oświetlenie na trzech osiedlach

W styczniu ubiegłego roku, radni Rady Miasta z klubu Inicjatywa Obywatelska złożyli interpelację dotyczącą realizacji Budżetu Obywatelskiego 2016, którą zakończono dwa miesiące po terminie. Radni domagali się, by środki, które miasto otrzyma z tytułu naliczania kar umownych zostały przekazane na rozbudowę obiektów, które nie zostały zakończone w terminie.

Czytaj dalej

Ślisko na chodnikach

W ostatnim tygodniu zima troszkę odpuściła, przyszło ocieplenie, co wiązało się z roztopami. Wieczorami i w nocy to wszystko zamarzało i na chodnikach mieliśmy prawdziwą „ślizgawkę”. Co prawda większość chodników była posypana piachem, mimo to zdarzały się upadki. Były też chodniki, gdzie ciężko był przejść, zdarzyły się nawet upadki ze złamaniami.

Czytaj dalej

Akcja „Stop Smogowi”w Skarżysku

W ramach wspólnych działań, pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta  w asyście funkcjonariusza policji oraz pracownika Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przeprowadzili kontrolę wybranych nieruchomości w zakresie stosowanych paliw do pieców centralnego ogrzewania. Kontroli podlegała kotłownia na terenie nieruchomości oraz rodzaj stosowanego paliwa. Kontrolujący zwracali szczególną uwagę na ewentualne spalanie w piecach […]

Czytaj dalej

Bo najważniejsze jest pomaganie

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Skarżysku – Kamiennej gra już od 19. lat. Podczas ostatniego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, sztab działający przy Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku – Kamiennej zebrał kwotę 54 tysięcy 755 złotych. W ciągu 19. lat finałów w naszym mieście mieszkańcy Skarżyska wrzucili do puszek 513 tysięcy złotych, a konkretna pomoc fundacji Jurka Owsiaka trafiła również do Skarżyska – Szpital Powiatowy w naszym mieście otrzymał już sprzęt wartości 990 tysięcy złotych (czyli prawie milion złotych). O pracy sztabu i Orkiestrze rozmawiamy z szefem sztabu działającego przy Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku – Kamiennej Rafałem Kamińskim

Czytaj dalej