home

Aby woda była czysta…

  • Napisany przez:
  • Skomentuj
  • Pin it

Jest kilka zasad, których należy przestrzegać, aby nie doszło do zakażenia wody bakterią z grupy coli. Jak zmniejszyć ryzyko wystąpienia groźnych dla zdrowia i życia bakterii? W oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Instalacja wodociągowa powinna mieć zabezpieczenie uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody. Po drugie: za każdym zestawem wodomierza…

Jest kilka zasad, których należy przestrzegać, aby nie doszło do zakażenia wody bakterią z grupy coli. Jak zmniejszyć ryzyko wystąpienia groźnych dla zdrowia i życia bakterii?

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Instalacja wodociągowa powinna mieć zabezpieczenie uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody. Po drugie: za każdym zestawem wodomierza głównego od strony instalacji należy zamontować urządzenie zabezpieczające przed zanieczyszczeniem w wyniku przepływów zwrotnych.

Ponadto, zgodnie z przepisami, w budynkach, gdzie właściciel chce korzystać z wody wodociągowej i z wody ze studni kopanych instalacje należy wykonać tak, aby woda studzienna nie mogła mieszać się z wodą wodociągową.

Na przykład: woda z sieci wodociągowej przeznaczona jest jedynie do wykorzystywania w budynku mieszkalnym, albo druga opcja: woda ze studni kopanej poprzez hydrofor poprowadzona będzie tylko do budynków gospodarczych – w ten sposób nie wystąpi łączenie obydwu źródeł wody ze sobą, co zmniejsza możliwość wtórnego zakażenia.

Zasadnym będzie, aby mieszkańcy dokonali przeglądu swoich instalacji wodociągowych i dostosowali je do wymogów określonych przepisami. I tak, w przypadku dłuższego niekorzystania z instalacji należy dokonać jej płukania. Należy odłączyć również niewykorzystywane przewody od instalacji wodociągowej wewnętrznej. Ważne są także, zgodne z zaleceniami producentów, sukcesywne wymiany wkładów w filtrach, systematyczne czyszczenie kranów, baterii i sitek oraz stosowanie do budowy instalacji wewnętrznych materiałów, które posiadają odpowiednie atesty dopuszczające je do kontaktu z wodą pitną.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Ogłoszenia drobne

Ogłoszenia promowane:
Treść ogłoszenia: Kontakt

EKO serwis

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4